722 366 893
Data Privacy

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, uděluji souhlas společnosti KAVIS, spol. s. r. o. IČ: 47667664, se sídlem: Palackého 465/16, Ostrava – Přívoz, 702 00, zapsaná v: obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 4968 provozující fitness club na adrese Alžírská 18/1539, 708 00, Ostrava (dále jen „RESPECT club“), aby zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa trvalého bydliště.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány na právním základě uděleného souhlasu, a to za účelem využívání služeb RESPECT club (kontaktování ohledně rezervovaného cvičení – jako je např. rušení lekce, uvolnění místa na cvičení či jiné podobné záležitosti, infomování o platbách členství).

Údaje budou zpracovávány v elektronické podobě a uchovány v zabezpečené formě s omezeným přístupem. RESPECT club zpracovává osobní údaje a neposkytuje jej dalším třetím osobám. Údaje v databázi mohou zpracovávat pouze osoby zajišťující služby webhostingu, interního systému a recepční.

Poskytnuté údaje bude RESPECT club zpracovávat po dobu neurčitou, a to až do odvolání uděleného souhlasu nebo do pominutí účelu, pro který byl souhlas udělen (po dobu maximálně 6 let od Vaší poslední návštěvy fitness clubu).

Beru na vědomí, že na základě uděleného souhlasu se zpracováním vymezených osobních údajů mám následující práva:

 • právo na přístup k osobnímu údaji, který o mě RESPECT club zpracováv
 • právo na opravu osobního údaj
 • právo na výmaz osobního údaj
 • právo na omezení zpracování osobního údaj
 • právo vznést námitku proti zpracování osobního údaj
 • právo na přenositelnost osobního údaj

Dále beru rovněž na vědomí, že mám

 • právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, učinit tak můžu prostřednictvím elektronického podání na e-mailovou adresu RESPECT clu
 • právo podat stížnost na zpracování osobního údaje u dozorového úřadu, tedy Úřadupro ochranu osobních údaj

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s informacemi o zpracování mých osobních údajů výše uvedenými a že tento souhlas se zpracováním osobních údajů tak uděluji informovaně, svobodně, ničím nepodmíněně a dobrovolně.

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informačních emailů

Tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, uděluji souhlas společnosti KAVIS, spol. s. r. o. IČ: 47667664, se sídlem: Palackého 465/16, Ostrava – Přívoz, 702 00, zapsaná v: obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 4968 provozující fitness club na adrese Alžírská 18/1539, 708 00, Ostrava (dále jen „RESPECT club“), aby zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány na právním základě uděleného souhlasu, a to za účelem využívání služeb RESPECT club (jako je zasílání informačních emailů o akcích pořádaných ve RESPECT club). Údaje budou zpracovávány v elektronické podobě a uchovány v zabezpečené formě s omezeným přístupem.

RESPECT club zpracovává osobní údaje a neposkytuje jej dalším třetím osobám. Údaje v databázi mohou zpracovávat pouze osoby zajišťující služby webhostingu, interního systému a recepční.

Poskytnuté údaje bude RESPECT club zpracovávat po dobu neurčitou, a to až do odvolání uděleného souhlasu nebo do pominutí účelu, pro který byl souhlas udělen (po dobu maximálně 6 let od Vaší poslední návštěvy fitness centra).

Beru na vědomí, že na základě uděleného souhlasu se zpracováním vymezených osobních údajů mám následující práva:

 • právo na přístup k osobnímu údaji, který o mě RESPECT club zpracováv
 • právo na opravu osobního údaj
 • právo na výmaz osobního údaj
 • právo na omezení zpracování osobního údaj
 • právo vznést námitku proti zpracování osobního údaj
 • právo na přenositelnost osobního údaje

Dále beru rovněž na vědomí, že mám

 • právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, učinit tak můžu prostřednictvím elektronického podání na e-mailovou adresu RESPECT clu
 • právo podat stížnost na zpracování osobního údaje u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s informacemi o zpracování mých osobních údajů výše uvedenými a že tento souhlas se zpracováním osobních údajů tak uděluji informovaně, svobodně, ničím nepodmíněně a dobrovolně